Usługi wdrożeniowe

od 60€/h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Oprócz realizacji projektów wdrożeniowych zgodnie ze zdefiniowanym zakresem i metodyką, możemy współpracować przy innych usługach związanych z systemami dla firm. 

Niektóre z realizowanych usług: 

  • Konsultacje z funkcjonowania rozwiązań Dynamics 
  • Szkolenia dla nowych użytkowników 
  • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z pracy z systemem Dynamics 
  • Dostosowania i rozbudowa systemów 
  • Doradztwo w zakresie doboru rozwiązań i ewentualnych kierunków rozwoju narzędzi IT 
  • Analiza potrzeb i możliwych sposobów rozwiązania 

 

Usługi można zamawiać przez formularz kontaktowy. Dla naszych aktualnych klientów usługi będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami i poziomami SLA. Dla klientów nie mających zawartych umów, usługi będą realizowane w uzgodnionych terminach, w miarę dostępności odpowiedniego personelu. 

 

Klienci zamawiają najczęściej usługi wdrożeniowe razem z:

Business Central Essential User